Microsoft

Agerion IT ontwikkelt OpenAI tool voor Microsoft Azure

30-01-2024
Krishen en Arthihan Open AI x Microsoft Azure Agerion IT

Het zal u vast niet zijn ontgaan: er is wereldwijd een levensveranderende ontwikkeling gaande met Artficial Intelligence (AI). Een prominente speler in het veld van kunstmatige intelligentie is OpenAI. Deze organisatie, welke deels non-profit opereert, is in december 2015 opgericht door een groep uitzonderlijke tech-ondernemers.  

De wereld van Artificial Intelligence (AI)

Heren als Elon Musk (Tesla, SpaceX), Sam Altman (Y Combinator), Greg Brockman (Stripe) en Ilya Sutskever (Google Brain) stonden aan de wieg van grootschalig AI-onderzoek en de ontwikkeling van GPT-modellen. Maar wat doen deze modellen? 

Generative Pre-Trained Transformers (GPT)

GPT-modellen zijn zo ontworpen dat ze tekst kunnen begrijpen, interpreteren en zelfs genereren. Kortom: we stoppen er gegevens in, stellen een vraag en krijgen een contextueel kloppend antwoord terug op basis van deze gegevens. Deze modellen worden op dit moment gevoed door alle wereldwijde online data.  

 De snelheid waarmee GPT door deze data heen akkert, ligt natuurlijk vele malen hoger dan dat wij als mens ooit kunnen realiseren met dezelfde bronnen. Een simpele vraag aan ChatGPT geeft de gebruiker in luttele seconden antwoord. Een actie waar een collega of uzelf op zijn minst een paar minuten en soms wel een dagdeel onderzoek voor nodig heeft. 

Een veilige Azure omgeving voor uw bedrijfsgegevens en tóch kunnen bevragen. Dat kan.

Arthihan Velauthapillai

Automatisering en vernieuwing

Neem dus eens een retailer of een technische groothandel. Daar wordt in de winkel(s), de distributiecentra en van iedere leverancier ontzettend veel data verzameld. Deze data is echter vertrouwelijk en niet beschikbaar voor bijvoorbeeld een ChatGPT, die het gehele internet als bron heeft. Daar wilt u uw vertrouwelijke bedrijfsgegevens uiteraard niet aan blootgeven. Hoe kun je deze gegevens dan wel verzamelen en bevragen? 

Microsoft Azure bevragen met OpenAI

Precies daarom is er binnen Agerion IT hard gewerkt aan een OpenAI tool binnen uw eigen Microsoft-omgeving. In een beschermde Microsoft Azure omgeving komt data samen, welke door middel van OpenAI in een gebruiksvriendelijk portaal kan worden bevraagd. 

Sterker nog, er is een aparte omgeving per afdeling mogelijk. Zo kunnen de mensen van HR de chatbot gemakkelijk bevragen over bijvoorbeeld polisnummers en gemiddelde svw-loonkosten, terwijl het management kan inzoomen op lopende projecten en financiële kengetallen uit de laatste drie jaarrekeningen. 

Agerion IT ontwikkelt OpenAI tool voor Microsoft Azure

Ontwikkeling Agerion IT

In samenwerking met enkele innovatieve klanten zijn onze collega’s Arthihan, Nick, Krishen en Ian bezig met de ontwikkeling van deze bijzondere tool. Zoals Nick zegt: ‘Het is eigenlijk niet te bevatten wat een tijd we hier zakelijk mee kunnen besparen. Stop er de aanwezige documentatie in en de tool verifieert in hoeverre je klaar bent voor een ISO-certificering. Gekker nog, hij geeft je het exacte stappenplan wat er nog te doen is om dit te realiseren.’ Dat bespaart niet alleen tijd, maar ook ontzettend veel geld aan externe adviesbureaus.

Weten wat OpenAI voor uw organisatie kan betekenen?

Als ondernemer is het soms moeilijk concreet te krijgen wat OpenAI nu eigenlijk voor u kan betekenen. In deze testfase proberen we dit voor innovatieve ondernemingen direct concreet te maken, zodat u voorloopt op enige concurrentie. Bent u vooruitstrevend en op zoek naar een IT- partner die u in heldere taal laat zien wat AI voor u kan betekenen? Neem dan gerust eens contact met ons op. 


Agerion IT Ruhi Chatterjee Test consultancy

De kracht van AI

Die leggen we graag helder aan u uit.

Veilig gebruik van OpenAI

Helder stappenplan

Meer nieuws