Diensten

Project management

In iedere IT omgeving worden regelmatig projecten uitgevoerd. Aansturen, rapporteren en begeleiden van de uitvoering is een vak apart, en wordt door technici vaak als ballast beschouwd. Hierdoor krijgt u geen grip op uw projecten. Door een gebrek aan juiste technische- en projectmanagement expertise zwalkt een project ook vaak alle kanten op, behalve de goede.

Herkent u het volgende:

  • Projecten zijn niet op tijd gereed?
  • Projectbudget wordt steeds maar weer overschreden?
  • Oplossingen werken niet?
  • De scope van het project is aan verandering onderhevig?
  • Lijnmanagement heeft onvoldoende tijd om leiding aan een project te geven?

Schakel dan Agerion in om de controle over uw projecten terug te krijgen!

Lijn management

Bij het op een juiste wijze aansturen van een IT afdeling of team is het van groot belang dat een manager weet waar hij het over heeft, en dat hij voldoende tijd heeft om zijn afdeling/team te kunnen begeleiden. In veel gevallen kenmerkt een IT afdeling zich echter door veel adhoc werkzaamheden waardoor men continu achter de feiten aan blijft rennen. Afwezigheid (ook tijdelijk) van een manager is in die gevallen helemaal desastreus.

  • Wilt u uw eigen IT lijnmanager tijdelijk een andere opdracht binnen uw organisatie uit laten voeren waardoor hij/zij geen tijd meer heeft voor de dagelijkse werkzaamheden?
  • Is uw lijnmanager niet beschikbaar vanwege langdurige ziekte of vakantie?

Agerion kan in dat geval invulling geven door tijdelijke capaciteit te leveren in de vorm van Teamleider, Afdelingshoofd, IT Manager, etc. De interim managers van Agerion hebben stuk voor stuk minimaal 10 jaar werkervaring in de IT branche en hebben meerdere functies bij kleine en grote organisaties vervuld. Hierdoor zijn zij in staat structuur aan te brengen in uw IT afdeling. Tevens kunnen zij coachend naar uw eigen IT medewerkers optreden waardoor het kennisniveau zal toenemen.