Privacybeleid

Via de dienst www.agerion.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Agerion IT acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) stelt. Agerion IT is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u zoekt naar vacatures, solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verstuurt. U verstrekt dan op eigen initiatief persoonlijke gegevens. De door u verstrekte gegevens komen beschikbaar voor slechts een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen van brochures en dergelijke af te handelen:

  • Uw voornaam en achternaam
  • Naam organisatie
  • Adres
  • E-mail adres

Naar aanleiding van uw bestelling kunnen wij contact met u opnemen, om na te gaan of u de juiste informatie hebt ontvangen. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mail adres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

E-MAIL ADRES

Wij bewaren uw e-mail adres: wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.


VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, behalve voor zover elders in deze privacyverklaring vermeld. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.


BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.


WIJZIGINGEN IN PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.


COOKIES

Er wordt gebruik gemaakt van cookies voor verschillende doeleinden. Wij verwijzen u naar ons cookie statement.


OVERIGE INFORMATIE

Natuurlijk zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van onze site, bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers krijgen we per maand, vanuit welke landen wordt onze site bezocht, voor welke pagina’s bestaat de meeste belangstelling? Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze site benadert. Deze informatie is eigendom van Agerion IT. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en marketingactiviteiten. Ook deze informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

CONTACT

Agerion IT hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer of e-mail.

Agerion IT B.V.
Tel. +31 (0)186 201010
E-mail: info@agerion.nl