E-mail

Gemakkelijk uw e-mailsecurity verbeteren

21-11-2023
Agerion IT Julian Adam IT Projectmanagement

Naar verwachting worden er in 2023 ruim 347,3 miljard e-mails verzonden. Honderden e-mails van u, uw collega's en uw leveranciers vliegen dagelijks over het net.

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar..

  • Weet u bij ontvangst van een e-mail zeker van wie deze afkomstig is?
  • Weet u zeker dat uw e-mailinhoud in goede orde aankomt bij de ontvanger?
  • En weet u zeker dat uw collega's niet zomaar op een link klikken?

E-mailen is een onmisbare manier van communiceren. Blijf dat vooral op een veilige manier doen.

Hoe werkt de e-mailwereld?

Belangrijk om te weten hoe iets werkt, voordat u er bedrijfsmatig beslissingen over kunt nemen. Daarom hebben we hieronder schematisch de e-mailwereld uitgewerkt.

Vanaf de verzender schiet een e-mail via een e-mailserver naar een ontvanger. Voordat hij daar aankomt, is op diverse manieren te verifiëren of dit goed gaat.

Er zijn 3 zinvolle manieren om uw e-mailveiligheid te verbeteren:

  • DKIM: klopt de inhoud met wat oorspronkelijk is verzonden?
  • SPF: klopt de afzender?
  • DMARC: wat doen we met deze e-mail?

Wij delen graag kennis over e-mailbeveiliging met u in heldere taal. 

Stefan Frerichs

Het zwakke punt: de mens

Daarnaast werken we met de tool Mimecast om uw team te trainen. Uiteindelijk kunnen we veel technisch verbeteren, maar niet naast uw collega's gaan zitten om te voorkomen dat ze op risicovolle zaken klikken.

Keep IT simple

De technologieën SPF, DKIM en DMARC verbeteren uw e-mailbeveiliging aanzienlijk. Ze zorgen ervoor dat de ontvanger weet dat e-mails afkomstig zijn van de daadwerkelijke afzender en niet zijn gewijzigd gedurende de verzending.

SPF DKIM DMARC
IP adres authorisatie check Verificatie inhoud bericht Beleidskader voor de uitkomsten 
Controle of de verzendende mailserver gemachtigd is om e-mails te verzenden namens een specifiek domein. voegt een (voor u onzichtbare) digitale handtekening toe aan uw e-mails, zodat ontvangers weten dat deze van u komt. stelt de eigenaar van een domein in staat beleid te definiëren voor het afhandelen van e-mails bij ongeautoriseerd gebruik.
     
De werking van SPF De werking van DKIM De werking van DMARC
Domeineigenaren voegen SPF-records toe aan hun DNS-configuratie. Deze geven aan welke IP-adressen geautoriseerd zijn om e-mails te verzenden namens dat domein. Een verzonden e-mail krijgt automatisch een privé sleutel mee van de verzendende server. De ontvangende server vergelijkt de handtekening met de openbare sleutel uit het DNS-record.  Klopt de DKIM handtekening of SPF-controle niet, gaat DMARC aan de slag. Dit beleid zegt bijvoorbeeld afwijzen of in quarantaine plaatsen en stuurt een rapportage naar een aan te wijzen verantwoordelijke.


Verbeter uw e mailsecurity   Agerion IT 2023

Mimecast

Door steeds geavanceerdere e-mailaanvallen is een menselijke fout alsmaar moeilijker te voorkomen. Daarom filteren we met Mimecast allereerst zo veel mogelijk risico's uit mailboxen. Er vindt een e-mailinspectie plaats, maar ook alle bijlage(n) en URL's worden geïnspecteerd voordat ze in een inbox terecht komen.

De barricade
Zo wordt u als ontvangende partij goed beschermd. Dit doet Mimecast niet alleen met de inzet van een spamfilter, maar ook door inkomende e-mails te scannen met anti-malware, antivirus en antiphishing.

De mens
Eenmaal door de eerste barricade, is het van belang als team bewust te zijn van mogelijke risico's. Een menselijke fout is zo gemaakt. Mimecast neemt daarom ook uw team in korte video's vol humor mee in de belangrijkste onderwerpen.

Daarnaast detecteert Mimecast:

  • Wie in uw team veiligheidsmaatregelen negeert?
  • Wie zich voordoet als een teamlid, maar eigenlijk een hacker is?
  • Welk teamlid bewust data lekt om uw organisatie te schaden?

Allemaal zaken waar u nooit rekening mee hoopt te hoeven houden, maar vandaag de dag helaas wel op voorbereid dient te zijn.

Voorkom problemen

Heldere taal. Heldere kosten.
Wat is er nodig om deze e-mailbeveiliging in te regelen?

Download nu onze gratis whitepaper en ontdek de kosten


Agerion Support Team small
Agerion IT Julian Adam IT Projectmanagement

Hulp nodig?

Wij staan graag voor u klaar. Een veiligere e-mailomgeving is binnen enkele dagen geregeld.

Eén vast contactpersoon

Heldere uitleg en kosten

Meer nieuws