Referenties

2015 – Bij één van de grotere accountantskantoren in NL heeft Agerion een omvangrijk project uitgevoerd om de backoffice applicaties te vervangen. Tijdens dit project zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
• Inventarisatie van te schonen data en het doen van aanbevelingen voor het schonen van deze data;
• Beschrijven van een ideale situatie waarin de gekozen software zo goed als mogelijk hoort te passen. Dit betekent concreet dat de inrichting van de software zo goed als mogelijk aansluit bij de processen. De klant heeft ervoor gekozen om de software leidend te laten zijn, hetgeen betekent dat eventueel concessies gedaan moeten worden aan de gewenste processen;
• Begeleiden van de selectie om te komen tot een keuze voor een nieuw pakket;
• Installatie, configuratie en ingebruikname van de software. Tevens is gezorgd voor conversie van data naar de nieuwe omgeving en de realisatie van de interfaces.
• Verzorgen van de training in gebruik en beheer van de software volgens nieuwe geoptimaliseerde werkprocedures die passen binnen de geoptimaliseerde processen. Hiertoe zijn trainingsmaterialen en documentatie vervaardigd en zijn trainingen gegeven aan de gebruikers.

2014 – Bij een franchise organisatie heeft Agerion IT gezorgd voor de volledige herstructurering van de bestaande IT organisatie en het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe IT-strategie voor de komende 3 jaar. Dit verandertraject omvat o.a. een datacenter migratie, de herstructurering van de IT afdeling, het uitbesteden van 1e en 2e lijn support op de infrastructuur, de vervanging van 200+ werkplekken (hardware en software), de implementatie van een nieuwe CRM oplossing en de voorbereidingen voor vervangen van de ERP applicatie.

2014 – Een Japans pharmaceutisch bedrijf, met een vestiging in Leiden, wilde zijn gehele Business Intelligence omgeving verhuizen van een datacenter in Duitsland naar thuisbasis Tokyo. Na het opzetten van alle voorbereidingen heeft Agerion ter plaatse in Tokyo het management gevoerd voor de nieuwe installaties van Oracle RDBMS, Oracle APEX, InfoSphere ETL, Cognos en Qlikview.

2013 – Agerion werd door een “big four” accountantskantoor gevraagd deel te nemen in een programma voor de wereldwijde consolidatie van datacenters. Deelgebieden waar Agerion voor opgeschakeld was:
• Consolidatie van het Hong Kong datacenter naar Singapore
• Consolidatie van het Kuala Lumpur datacenter naar Singapore
• Uitvoeren van een proof of concept om het Dubai datacenter te consolideren naar Frankfurt.

2012 – Voor de UK firma van een accountantskantoor heeft Agerion het projectmanagement gevoerd voor de vervanging van de SAN en NAS storage omgevingen van NetApp naar EMC2. Uitdagende factor was de aflevering van de systemen in het centrum van London terwijl de Olympische zomerspelen het grootste deel van de stad hadden platgelegd.

2011 – In april 2011 begon Agerion aan een adviestraject voor een Nederlands accountantskantoor, in opdracht van het bestuur. Agerion werd gevraagd om een lange-termijn ICT-strategie te definiëren voor de onderneming. Na goedkeuring in augustus 2011, werd een programma aan projecten gestart om ICT dusdanig te positioneren dat de onderneming in staat zou zijn om een sterkere marktpositie te verkrijgen. De belangrijkste drijfveren binnen het programma waren het verkrijgen van een stabiele, state-of-the-art ICT met meer functionaliteit tegen lagere kosten.
Agerion was verantwoordelijkheid voor het succesvol uitvoeren van het programma, met inbegrip van projecten zoals:
• Consolidatie en virtualisatie van de gehele infrastructuur,
• Introductie van VDI binnen de gehele onderneming,
• Standaardisatie van multifunctionals,
• Implementatie van Microsoft Navision ter vervanging van de legacy systemen die draaien op meerdere platformen.

2010 – Het global datacenter van een “big four” accountantskantoor met ruim 160.000 gebruikers moest worden verhuisd van Stuttgart naar Frankfurt. Voor dit 2-jaar durende project voerde Agerion het programma management. Het nieuwe datacenter werd van de grond af aan opgebouwd met nieuwe hardware. Hierop werden de applicaties geinstalleerd, en data werd overgeheveld. In totaal was een team van 200 mensen, verspreid over de hele wereld, werkzaam in dit programma.

2009 – Een uitdagend internationaal project waar een projectmanager van Agerion zich helemaal in thuis voelt: de consolidatie van de Lotus Notes infrastructuren uit 87 landen in EMEIA (Europe, Middle East, India en Africa) naar een global datacenter in Frankfurt. Dit project behelst niet alleen de bouw van een nieuw Lotus Notes domain voorzien van gloednieuwe hardware, maar ook de verhuizing van enige tienduizenden Domino applicaties en de mailfiles van 65.000 gebruikers.

2008 – In 2008 is een interim manager van Agerion begonnen als Manager ICT voor een franchise organisatie met 190 winkels in de Nederland en België. Vanuit een IT-perspectief hadden we te maken met een slechte implementatie van een nieuw ERP-systeem (IFS), slechte automatisering in de winkels en het ontbreken van essentiële controles (zowel vanuit een organisatie perspectief als vanuit een financieel perspectief). De IT-afdeling is geherstructureerd en operationeel beheer van IT-componenten is uitbesteed, zodat de IT-afdeling zich kon richten op Service Management en Project Management (gedreven door zakelijke kansen). Een belangrijk project was het selecteren van 1 leverancier voor de gehele automatisering van de winkels (hardware, software en diensten). Eind 2009 is de invoering van deze nieuwe winkelautomatisering gestart. In 2009 werd ook besloten om de volledige distributie van de producten uit te besteden aan een logistieke dienstverlener. Tijdens dit outsourcing project voerde Agerion het Project Management, gericht op IT, Finance, Categorie Management en Customer Service. Eind 2009 startte de nieuwe Manager ICT. Agerion werd gevraagd de optimalisatie van het ERP- implementatie (door het uitvoeren van een aantal projecten om inefficiënties te verminderen in de huidige processen en IT-oplossingen) door te voeren en het project management te doen voor de implementatie van de nieuwe winkelautomatisering (POS, etc.).

2008 – In 2008 is Agerion gevraagd om het pan-Europese Project Management te doen voor de implementatie van Concur over de 65+ Europese locaties in 12 landen (Nederland, Zwitserland, Duitsland, Hongarije, Italië, Spanje, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, IJsland en Rusland). Concur is een hosted web-based applicatie voor het creëren, volgen en rapporteren van kosten rapporten. Het project was opgedeeld in 5 werkstromen; Project management, Change Management, Business Processen, Application Development en technische infrastructuur. Het project was ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van interfaces tussen Concur en Oracle Applications (specifiek Oracle HRMS en Oracle GL en AP), hetgeen veel coördinatie vereiste omdat we moesten werken met onshore en offshore ontwikkel resources. Tijdens de inzet hebben we ons maximaal gericht op het vereenvoudigen van processen en de transactieverwerking. Het project vereiste veel communicatie met belanghebbenden, Concur, de Global PMO (want dit was een wereldwijde implementatie), Citibank en verschillende interne afdelingen bij de klant (zoals Global Infrastructure Delivery, Global Applications en Europese Shared Services).

2007 – Voor een finance afdeling van een “big four” accountantskantoor voerde Agerion het projectmanagement voor het centraliseren van het accounts payable proces. Bij dit bedrijf met 30 kantoren worden jaarlijks zo’n 80.000 facturen van leveranciers verwerkt. Met de centralisering komen alle facturen voortaan op het hoofdkantoor binnen en worden daar gescand met Eyes & Hands software. In de Basware Invoice Processing software is speciaal maatwerk software aangebracht waardoor na het aanvullen van de boekingsregels de factuur volledig automatisch in circulatie wordt gebracht naar de betreffende autoriseerders. Na electronische goedkeuring van de factuur wordt deze als EDI Voucher doorgezet naar Peoplesoft Financials, alwaar het CLIEOP03 of BTL91 betaalbestand voor de bank wordt aangemaakt en de factuur in de boekhouding wordt verwerkt.

2008 – Door haar ruime ervaring met Basware en Peoplesoft is Agerion in 2008 gevraagd het technische en het functionele projectmanagement te verzorgen voor de implementatie van Basware Invoice Processing met interfaces van en naar Peoplesoft Financials bij een van de andere “big four” accountantskantoren.

2007 – Een organisatie welke het technisch beheer van de IT heeft uitbesteedt, had behoefte aan onafhankelijke senior infrastructuur architecten welke in staat zijn om door de outsource-partner opgestelde ontwerpen te reviewen en de organisatie van feedback te voorzien. Doordat deze behoefte niet fulltime nodig was is in samenwerking met andere partijen een pool van architecten opgezet waar die organisatie naar behoefte uit kan putten. Dit levert de organisatie flexibiliteit op, tegen een fractie van de kosten dan bij fulltime inzet.

2006 – Als gevolg van een overname diende alle applicaties en data te worden geïntegreerd in de IT omgeving van de overnemende partij. Met een team van specialisten heeft Agerion de voorbereiding, het testen, en de uitvoering van deze migratie uitgevoerd. Hierbij ging het om Docuware, Millogic, Grote Beer, Electronic banking, lokale data, en de migratie van Exchange naar Groupwise.

2006 – Doordat de lijnmanager al zijn tijd aan een verhuisproject van de datacenters van Rotterdam naar Frankfurt besteedde, leverde Agerion een iterim manager voor de dagelijkse leiding over een team van serverbeheerders. Gedurende die periode is ook een bijdrage geleverd aan de verhuizing, en het fysiek ontmantelen van de oude datacenters te Rotterdam.

2004/2005 – Uitvoeren van Projectmanagement over een technisch team bestaande uit 18 FTE. Vanwege verschillende tijdzones, NL en US, ontstond daardoor een dagelijkse 17-uurs operatie van veelal 7 dagen per week. Binnen dit team werd de data conversie van meerdere verouderde financiële systemen (waaronder CABS2000) naar de wereldwijde instance van het PeopleSoft Financial system uitgevoerd (voor de gebieden: clients, engagements, accounts payable, accounts receivable, project costing, general ledger). Verder werden alle lokale applicaties en interfaces aangepast zodat deze overweg konden met het nieuwe systeem (o.a. Matching en Dunning). Voor het uitvoeren van de productie conversie run zijn gedetailleerde draaiboeken tussen de FI, HR en IT afdelingen opgesteld. Speciale software werd ontwikkeld voor het uitvoeren van de reconciliatie over de conversie.